Διάλεξε κατάστημα

για να δεις το πλήρες μενού

Ροζέ Οίνοι

Cabernet Franc, Φωκιανό / Π.Γ.Ε Χαλκιδικής

Merlot / Π.Γ.Ε Δράµα

Ξινόµαυρο / Π.Ο.Π Αµύνταιο

Μοσχοφίλερο / Π.Γ.Ε Πελοπόννησος

Ξινόµαυρο, Syrah / Π.Γ.Ε Μακεδονία

Ληµνιώνα / Π.Γ.Ε Τύρναβος

Μοσχοφίλερο / Π.Γ.Ε Πελοπόννησος