Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΣΤΕΡΙΑ Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο “La Pasteria”, που εδρεύει στα Σπάτα Αττικής στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, «Ελ. Βενιζέλος» κτήριο 14Β, Τ.Κ. 19019, με ΑΦΜ 999983910 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 004279401000 (εφεξής η «La Pasteria»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις, που απορρέουν από τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και του νόμου 4624/2019 (εφεξής η «Νομοθεσία για τα ΠΔ»).

Με την παρούσα Δήλωση, η La Pasteria σας ενημερώνει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται για λογαριασμό σας, για τον σκοπό, τη διάρκεια και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών, για τους τρίτους αποδέκτες στους οποίους ενδέχεται αυτά ή μέρος αυτών να γνωστοποιηθούν για την υλοποίηση του σκοπού επεξεργασίας αυτών (εφεξής οι «Τρίτοι»), για τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που λαμβάνει για τη διαφύλαξη των δεδομένων σας, καθώς και για τα νόμιμα δικαιώματα που διατηρείτε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα που δηλώνετε στην La Pasteria και τον τρόπο άσκησης αυτών, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η La Pasteria, αναγνωρίζοντας τη διαρκή της ευθύνη στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία τους, έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με βάση ιδίως τις αρχές της αναλογικότητας, του περιορισμού του σκοπού και του χρόνου επεξεργασίας και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, αποκλειστικά για τον σκοπό επεξεργασίας, που έχουν αυτά συλλεγεί και αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα, που διαρκεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας, ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι απολύτως ασφαλή. Διατηρεί δε το δικαίωμα να τροποποιεί και επικαιροποιεί την παρούσα Δήλωση οποτεδήποτε προκειμένου να παραμένει απολύτως συμμορφωμένη με  τη νομοθεσία.

Θα θέλαμε, επίσης, να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην La Pasteria δεν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

Η La Pasteria έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer) την εταιρεία «NetBull  Υπηρεσίες Πληροφορικής Ε.Π.Ε.».

1. Ποιοι είμαστε:

H La Pasteria δραστηριοποιείται στην αγορά της μαζικής εστίασης, με καταστήματα και παρουσία στην Ελληνική Επικράτεια, έχοντας αναπτύξει, μέσω  συστήματος δικαιόχρησης (franshise), ένα επιχειρηματικό και οργανωτικό σύστημα εστιατορίου και λιανικής πώλησης προϊόντων (Σύστημα Pasteria). Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας στους καταναλωτές μέσω του εν λόγω δικτύου καταστημάτων μας, τα οποία λειτουργούν με σύμβαση franchise (δικαιόχρησης), είτε απευθείας από τα εν λόγω καταστήματά μας, είτε των ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικής παραγγελίας «Online Delivery A.E.» (εφεξής η «e-food») και «Wolt Τεχνολογίες Ελλάς Υπηρεσίες Παροχής Φαγητού Α.Ε.» (εφεξής η «Wolt»), καθώς και μέσω της ιστοσελίδας μας  «www.lapasteria.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα»)

2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιον σκοπό:

Tονίζεται ότι σε καμία περίπτωση η παροχή από μέρους σας των προσωπικών σας δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική. Αυτό σημαίνει ότι με δική σας προαίρεση μας παρέχετε κάθε φορά εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που κατ΄ ελάχιστον χρειάζονται για την ορθή και αποτελεσματική εκ μέρους της La Pasteria παροχή εκείνης της υπηρεσίας την οποία επιθυμείτε κάθε φορά να λάβετε από αυτήν, κυρίως όσον αφορά την εκτέλεση των παραγγελιών σας σχετικά με τα προϊόντα μας. Διευκρινίζεται ότι η για οποιονδήποτε λόγο μη χορήγηση εκ μέρους σας εκείνων των προσωπικών δεδομένων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «μη υποχρεωτικά», σε καμία περίπτωση δεν δύναται να οδηγήσει σε άρνηση εκ μέρους της La Pasteria παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας την οποία επιθυμείτε να λάβετε από αυτήν και συνδέεται με τα εν λόγω μη υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα.

Οι πελάτες που δημιουργούν λογαριασμό χρήση μέσω της Ιστοσελίδας θα αποκαλούνται εφεξής χάριν συντομίας οι «Χρήστες».

Πιο συγκεκριμένα:

A. Για τη χρήση της Ιστοσελίδας συλλέγονται τα εξής προσωπικά δεδομένα:

α. Ονοματεπώνυμο:

Συλλέγεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο των Χρηστών για τη δημιουργία και διαχείριση του λογαριασμού χρήστη, για την πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και ιδίως την εκτέλεση της παραγγελίας που αιτούνται μέσω αυτών (προπαρασκευαστικές εργασίες έως και την παράδοση) των προϊόντων του τιμοκαταλόγου της LA PASTERIA.

β. Κινητό τηλέφωνo: 

Η LA PASTERIA συλλέγει το κινητό τηλέφωνο των Χρηστών αφού επιλέξουν την είσοδό τους στην Ιστοσελίδα για τη δημιουργία λογαριασμού, για την παροχή δυνατότητας χρήσης του κινητού τηλεφώνου ως «username» για την είσοδο στον λογαριασμό, καθώς και για τη λήψη νέων, προσφορών και διαφημιστικού περιεχομένου υλικό μέσω sms (ή/και viber) για σκοπούς direct marketing ή/και προωθητικών ενεργειών στους Χρήστες, κατόπιν σχετικής συγκατάθεσής τους.

γ. Σταθερό τηλέφωνο:

Συλλέγεται προαιρετικά το σταθερό τηλέφωνο των Χρηστών, σε περίπτωση που επιθυμούν να προβούν σε online παραγγελία με σκοπό την ευχερέστερη εκτέλεση και παράδοση της παραγγελίας που ζητείται (προπαρασκευαστικές εργασίες έως και την παράδοση) των προϊόντων του τιμοκαταλόγου της LA PASTERIA.

δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): 

Η LA PASTERIA συλλέγει το email των Χρηστών, αφού επιλέξουν την είσοδό τους στην Ιστοσελίδα για τη δημιουργία λογαριασμού, για την παροχή δυνατότητας χρήσης του email ως «username» για την είσοδο στον λογαριασμό, καθώς και για τη λήψη νέων, προσφορών και διαφημιστικού περιεχομένου υλικό μέσω sms (ή/και viber) για σκοπούς direct marketing ή/και προωθητικών ενεργειών στους Χρήστες, κατόπιν σχετικής συγκατάθεσής τους.

ε. Πληροφορίες πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών:

Η LA PASTERIA συλλέγει υποχρεωτικά στοιχεία και πληροφορίες, που αφορούν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες των Χρηστών, σε περίπτωση, που επιλέξουν να προπληρώσουν (εν. πριν την παράδοση της παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας) το τίμημα της συναλλαγής, χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική τους κάρτα, είτε να πληρώσουν κατά την παράδοση της παραγγελίας, το τίμημα της συναλλαγής χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική τους κάρτα.

Τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας θα ζητηθούν κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους, εφόσον επιλέξουν τον σχετικό τρόπο πληρωμής και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Viva Wallet για την ολοκλήρωση της πληρωμή τους και μόνο. Η LA PASTERIA δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο πιστωτικών/χρεωστικών καρτών στα ηλεκτρονικά της συστήματα  ή σε φυσικό αρχείο. 

Για την πιστοποίηση του κατόχου κάρτας ενδέχεται να απαιτηθεί η μεταφορά στοιχείων της κάρτας του Χρήστη σε τρίτο πάροχο, συνεργαζόμενο με τη Viva Wallet, η οποία υλοποιεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής μέσω κάρτας.

ζ. Στοιχεία τιμολόγησης: 

Συλλέγονται στοιχεία τιμολόγησης, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και η ΔΟΥ για την έκδοση τιμολογίου, ως νόμιμου φορολογικού παραστατικού, εφόσον αυτό ζητηθεί κατά την παραγγελία.

η. Πληροφορίες Ιστορικού Παραγγελιών: 

Συλλέγονται πληροφορίες που αφορούν στις πρόσφατες αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους Χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους στην επιλογή των μελλοντικών τους παραγγελιών.

θ. Facebook ID, Gmail:

Για την σύνδεση στην υπηρεσία παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας ο Χρήστης δύναται να επιλέξει τη χρήση του λογαριασμού που διατηρεί στο Facebook ή του Gmail λογαριασμού του. Απαραίτητο στοιχείο που λαμβάνουμε από το μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Χρήστη.

ι. Εξατομικευμένη επικοινωνία - Προτιμήσεις  («profiling»)

Σε όσους Χρήστες έχουν συναινέσει στην αποστολή ενημερωτικών επιστολών και προσφορών, τα προσωπικά τους δεδομένα που συλλέγονται, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την ανάλυση του προφίλ τους και την κατάταξή τους στις αντίστοιχες κατηγορίες πελατών (custom audiences), με σκοπό την αποστολή σε αυτούς εξατομικευμένων ενημερώσεων και προσφορών, σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους.  

B. Για τη χρήση των ιστοσελίδων ηλεκτρονικής παραγγελίας e-food και Wolt, καθώς και όσων αντίστοιχων ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικών παραγγελιών τυχόν μελλοντικά θα συνεργαστούμε για τον ανωτέρω σκοπό εκτέλεσης των παραγγελιών σας, συλλέγονται τα εξής προσωπικά δεδομένα:

α. Ονοματεπώνυμο:

Συλλέγεται απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο των επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας και ιδίως για την εκτέλεση της παραγγελίας που αιτούνται μέσω των ανωτέρω e-food και Wolt, καθώς και όσων αντίστοιχων ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικών παραγγελιών τυχόν μελλοντικά θα συνεργαστούμε για τον ανωτέρω σκοπό εκτέλεσης των παραγγελιών σας (προπαρασκευαστικές εργασίες, εκτός της παράδοσης των προϊόντων μας, που γίνεται από το δίκτυο των παραπάνω ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικών παραγγελιών), των προϊόντων μας.

β. Κινητό τηλέφωνo ή Σταθερό τηλέφωνο: 

Η La Pasteria συλλέγει το κινητό ή το σταθερό τηλέφωνο των αιτούντων παραγγελία μέσω των ιστοσελίδων ηλεκτρονικής παραγγελίας e-food και Wolt και όσων αντίστοιχων ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικών παραγγελιών τυχόν μελλοντικά θα συνεργαστούμε, αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της παραγγελίας τους (προπαρασκευαστικές εργασίες εκτός της παράδοσης της παραγγελίας, που γίνεται από το δίκτυο των παραπάνω ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικών παραγγελιών), των προϊόντων μας.

γ. Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Η La Pasteria συλλέγει την ταχυδρομική διεύθυνση των αιτούντων παραγγελία μέσω των ιστοσελίδων ηλεκτρονικής παραγγελίας e-food και Wolt  και όσων αντίστοιχων ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικών παραγγελιών τυχόν μελλοντικά θα συνεργαστούμε, αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της παραγγελίας τους (προπαρασκευαστικές εργασίες εκτός της παράδοσης της παραγγελίας) των προϊόντων μας.

δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): 

Η La Pasteria συλλέγει το email των επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας κατά την συμπλήρωση της ανωτέρω φόρμας επικοινωνίας, καθώς και για τη λήψη νέων, προσφορών και διαφημιστικού περιεχομένου, μέσω emails, για σκοπούς direct marketing ή/και προωθητικών ενεργειών κατόπιν συγκατάθεσής τους, μέσω της εγγραφής στην υπηρεσία newsletter.

ε. Στοιχεία τιμολόγησης: 

Συλλέγονται στοιχεία τιμολόγησης, όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και η ΔΟΥ για την έκδοση τιμολογίου, ως νόμιμου φορολογικού παραστατικού, εφόσον αυτό ζητηθεί κατά την παραγγελία (αφορά ατομικές επιχειρήσεις).

3. Πώς συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα:

Συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν εκφράζετε το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας, όταν πραγματοποιείτε αγορές μέσω της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών ηλεκτρονικής παραγγελίας e-food και Wolt  και όσων αντίστοιχων ιστοσελίδων υπηρεσιών ηλεκτρονικών παραγγελιών τυχόν μελλοντικά θα συνεργαστούμε για τον ανωτέρω σκοπό εκτέλεσης των παραγγελιών σας ή μέσω των καταστημάτων μας.

4. Ποιοι άλλοι είναι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων:

Η La Pasteria, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθορίζει τους ακριβείς σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας τους. Δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν, παρά μόνο σε εκείνους τους εγκεκριμένους συνεργάτες της, που, δεσμευόμενοι με έγγραφη σύμβαση, είτε ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, είτε ως Εκτελούντες την Επεξεργασία, υλοποιούν και υποστηρίζουν τις υπηρεσίες που η La Pasteria παρέχει ή παρέχουν στην La Pasteria άλλου είδους υπηρεσίες, όπως π.χ. συνεργάτες που συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας, οι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας για την προστασία και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών της συστημάτων, οι διαφημιστικές εταιρείες, καθώς και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για την εκτέλεση εταιρικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ανταμοιβής πελατών, οι εταιρείες που διενεργούν έρευνα ικανοποίησης πελατών.

Επίσης πρόσβαση δύνανται επίσης να αποκτήσουν:

-εξωτερικοί συνεργάτες της La Pasteria που μας παρέχουν λογιστικές ή νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες εν γένει, υπηρεσίες πληροφορικής, μηχανογράφησης, υπηρεσίες ιστοσελίδας, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας/ιατρού εργασίας κλπ,

-εξωτερικοί συνεργάτες της La Pasteria που παρέχουν υπηρεσίες έρευνας ή/και διαφήμισης, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας,

-Δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές ή άλλα πρόσωπα που είναι αναγκαία για το δικαστικό ή εξώδικο χειρισμό απαιτήσεων της La Pasteria,

-Δημόσιες υπηρεσίες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, εποπτεύουσες και ρυθμιστικές αρχές εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη δεσμευτική για την La Pasteria, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με εν γένει υποχρεώσεις της από τη νομοθεσία.

Οι Τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας αυστηρά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας προκειμένου αυτά να μην υποστούν οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Μεταξύ των ανωτέρω συμπεριλαμβάνεται και η ATCOM A.E. Επίσης, οι πληρωμές, που πραγματοποιούνται με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής και προπληρωμένης κάρτας, διεκπεραιώνονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών του τρίτου συνεργάτη μας «Viva Wallet», που πληροί τις προδιαγραφές που επιβάλλει το πρότυπο PCI-DSS για την ασφάλεια δεδομένων καρτών πληρωμών. Παράλληλα, κατά τις ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτα, εφαρμόζεται ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη κατά το πρωτόκολλο 3-D secure, σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/2366 (PSD2) και τις απαιτήσεις για ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη (Strong Customer Authentication).

Σε κάθε περίπτωση η La Pasteria δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και εν γένει προσωπικά δεδομένα πελατών της, σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, πελάτη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας, στα προσωπικά σας δεδομένα, απαγορεύεται.

5. Για χρησιμοποιούμε (επεξεργαζόμαστε) τα προσωπικά δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

5.1. Για την πλήρη πρόσβασή σας στις υπηρεσίες, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και ιδίως για τον σκοπό της εκτέλεσης της παραγγελίας των προϊόντων του τιμοκαταλόγου της LA PASTERIA, δηλαδή για την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας προς εσάς, ο οποίος βασίζεται στη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης ή -κατόπιν ρητού αιτήματός σας- σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης.

5.2. Για σκοπούς direct marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή emails που στέλνουμε περιοδικά σε όσους έχουν συναινέσει στη λήψη νέων και προσφορών μέσω sms ή emai, προκειμένου να γνωστοποιούνται στους συμμετέχοντες σε αυτό τα προνόμια που μπορούν να λάβουν. Σε κάθε ενημερωτικό email δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει άλλα τέτοια emails (newsletters). Η δυνατότητα αυτή δίνεται, επίσης, μέσω αποστολής σχετικού αιτήματος στο info@lapasteria.gr και μέσω αλλαγής της σχετικής ρύθμισης στον λογαριασμό.

5.3. Για την ανάλυση μέσω στατιστικών διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία και παροχή εξατομικευμένων προσφορών.

5.4. Για περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την Νομοθεσία για τα ΠΔ.

5.5. Για σκοπούς συμμόρφωσης της LA PASTERIA με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον νόμο, όπως για φορολογικούς σκοπούς, για τη συμμόρφωση με την νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

6. Πόσο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις της νομοθεσίας, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Για τον σκοπό εκτέλεσης της παραγγελίας των προϊόντων της, η La Pasteria θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα καταρχήν για την περίοδο που κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας και όπου απαιτείται κατόπιν αιτήματός σας, την έκδοση των σχετικών τιμολογίων (αφορά ατομικές επιχειρήσεις) και σε δεύτερο στάδιο, για την πληρέστερη ικανοποίηση αιτημάτων και τυχόν παραπόνων/καταγγελιών σας, σε σχέση με την εκάστοτε παραγγελία, καθώς και όπου απαιτείται, για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση αυτή.

Για προωθητικές/διαφημιστικές ενέργειες (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας και μέχρι 2έτη, μετά την πάροδο της οποίας διάρκειας θα σάς ζητήσουμε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για τον παραπάνω σκοπό. Το ανωτέρω δικαίωμά σας περί ανάκλησης της όποιας συγκατάθεσής σας για τον ανωτέρω σκοπό μπορείτε να το ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς και η εκτέλεση των παραγγελιών σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Η LA PASTERIA για τη διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων της θα διατηρεί για διάστημα ενός (1) μήνα μόνο το κινητό τηλέφωνο των Χρηστών που είχαν εγγραφεί αλλά διέγραψαν τον λογαριασμό τους, προκειμένου να τους ταυτοποιήσει στην περίπτωση που σκοπίμως δημιουργήσουν νέο λογαριασμό, ώστε να λάβουν ξανά τα προνόμια των νέων χρηστών.

Οι πληροφορίες Ιστορικού Παραγγελιών τηρούνται για διάστημα δύο (2) ετών, προκειμένου ο χρήστης να διευκολυνθεί σε νέες παραγγελίες του.

Τα στοιχεία που μάς χορηγείτε στα πλαίσια υποβολής ηλεκτρονικών παραγγελιών σας μέσω των καταστημάτων μας και μέσω των ανωτέρω ιστοσελίδων e-food και Wolt ή άλλων αντίστοιχων ιστοσελίδων, που ενδεχομένως θα συνεργαστούμε μελλοντικά για τον σκοπό αυτό, θα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται, αποκλειστικά και μόνο για σκοπό εκτέλεσης της παραγγελίας (προπαρασκευαστικές εργασίες, εκτός παράδοσης της παραγγελίας) των προϊόντων μας και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου, εφόσον μάς το ζητάτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας (αφορά ατομικές επιχειρήσεις).

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε νομική αξίωση κάποιου πελάτη σε βάρος της La Pasteria, τα στοιχεία του θα διατηρούνται μέχρι να τελεσιδικήσει η σχετική αξίωση.

7. Εγγυήσεις που λαμβάνονται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

Όταν μας χορηγείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται και διαχειρίζονται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε επαρκή  τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους και στα καταστήματα του δικτύου La Pasteria, τα οποία χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σας παρέχουν τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας, ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

- η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στον αριθμό των εξουσιοδοτημένων ατόμων για τους συγκεκριμένους σκοπούς

- στα συστήματα IT που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων διασφαλίζεται η πρόσβαση μόνο από εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα

- η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα IT παρακολουθείται προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί άμεσα η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

- χρήση πληροφοριακών συστημάτων και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τη χρήση προσωπικών δεδομένων ή/και δεδομένων εξακρίβωσης ταυτότητας του χρήστη·

- υιοθέτηση επιμέρους διαδικασιών διατήρησης προσωπικών δεδομένων και ασφαλούς διαγραφής/καταστροφής τους·

- περιοδικός έλεγχος (ανά 2ετία) και απενεργοποίηση μη ενεργών λογαριασμών

 8. Τα δικαιώματα των χρηστών/καταναλωτών και ο τρόπος που θα απευθύνουν τα σχετικά αιτήματα προς την La Pasteria:

8.1. Μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή τα δικαιώματα που έχετε σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι τα εξής:

  • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, καθώς και σε πληροφορίες που αφορούν την επεξεργασία τους.
  • Δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης των προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων.
  • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την άσκηση ή υπεράσπισή μας απέναντι σε νομικές αξιώσεις.
  • Με την ως άνω επιφύλαξη, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (αντίρρησης, αντίταξης) των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαίωμα φορητότητας, προκειμένου να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με τη συγκατάθεση σας σε δομημένο μορφότυπο (π.χ. CD ή USB drive), ώστε να τα χρησιμοποιήσετε οπουδήποτε αλλού ή να ζητήσετε από την La Pasteria τη διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό.
  • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ασκώντας το δικαίωμα αυτό έχετε τη δυνατότητα να αντιταχθείτε, εν όλο ή εν μέρει, στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

8.2. Στις περιπτώσεις που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βασιζόμενοι στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αλλάξετε το βαθμό συγκατάθεσης που έχετε παραχωρήσει χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@lapasteria.gr.

9. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της Ε.Ε.:

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η La Pasteria από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ο.Χ).

10. Χρήση cookies:

Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Cookies στο ακόλουθο link http://lapasteria.gr/cookies/.

11. Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις:

Η παρούσα Δήλωση ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 20-05-2021.

H La Pasteria διατηρεί τη δυνατότητα να τροποποιεί και να επικαιροποιεί την παρούσα Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Δήλωσης όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση των υπηρεσιών μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Δήλωσης αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεσθε για την τρέχουσα και ισχύουσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Παρακαλείσθε όπως επισκέπτεσθε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα της La Pasteria «www.lapasteria.gr», προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στην παρούσα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με όρους της παρούσας Δήλωσης παρακαλούμε όπως μας το απευθύνετε είτε μέσω αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lapasteria.gr είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 216-9392900.

Σε περίπτωση, που η La Pasteria δεν ικανοποιήσει με τον προσήκοντα τρόπο κάποιο αίτημά σας, χωρίς να  αιτιολογήσει επαρκώς την άρνησή της, ή γενικά παραβιάσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη Νομοθεσία για τα ΠΔ, δικαιούστε να υποβάλετε Καταγγελία ή άλλο παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), τηλέφωνο:2106475600, fax:2106475628, email: contact@dpa.gr.