Πίσω στη λίστα

Scamorza Prosciutto

13,60

Με φρέσκια σάλτσα τοµάτας, καπνιστό τυρί scamorza και φρεσκοκοµµένο προσούτο Πάρµας.

Scamorza_Prosciutto
Scamorza Prosciutto