Πίσω στη λίστα

Κανένας Λευκό, Οινοποιεία Τσάνταλη

17,50

Μοσχάτο Αλεξανδρείας, Chardonnay / Ποικιλιακός οίνος Μαρώνεια, Θράκη

kanenas_wh
Κανένας Λευκό, Οινοποιεία Τσάνταλη